Tips til kolonnekjøring med motorsykkel

Tips til kolonnekjøring med motorsykkel

Publisert: | Sist endret:
Motorsyklister kjører ofte på tur i gruppe, og da er det greit med noen generelle kjøreregler innad i gruppen. Dette for at alle skal få en så god opplevelse som mulig. I denne artikkelen finner du noen tips/innspill til hva slags kjøreregler dere kan ha når du kjører i en gruppe. Husk å bli enige med gruppen din hvordan dere skal kjøre for at alle skal få en best mulig tur.

 • Møt opp i tide, helst med full bensintank og riktig kledd. (Husk også å sjekke at motorsykkelen er i god stand så ikke hele gruppen må stoppe fordi du har lite luft i dekkene eller lignende).

 • Når man kjører i gruppe er det best å kjøre i kolonne. De som er ferske motorsyklister bør ligge langt frem i kolonnen. Tempoet er alltid høyest og mest ujevnt bak i en kolonne.

 • Den som kjører først og sist bør være erfarne motorsyklister. De passer på at fartsnivået er riktig og at alle henger med.

 • Avtal gjerne hvor lange etappene skal være og eventuelle stoppesteder.

 • Kjør i eget tempo og ta egne beslutninger, også når det kommer til forbikjøringer osv.

 • Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet når syklene foran gjør en forbikjøring. Vent til du kan kjøre forbi på en trygg måte utifra dine egne ferdigheter. De andre venter på deg.

Kjøring i kolonne

 • Når flere sykler skal kjøre i en gruppe er det vanlig å holde en «sagtann»-formasjon, såkalt kolonnekjøring. Det vil si at motorsyklistene ligger annenhver mc litt til høyre og litt til venstre i kjørefeltet. Dette gir bedre sikt både forover og i speilet bakover. Det blir også vanskeligere for biler å bryte inn i kolonnen og dermed slipper man unødvendige forbikjøringer.

 • Dersom sykkelen foran deg bytter spor i kolonnen, bytter du også spor slik at dere opprettholder sagtannformasjonen (for eksempel ved forbikjøringer).

 • På svingete veier og hvor forholdene tilsier det kjører man med individuelt sporvalg. Da er det viktig å huske god avstand til sykkelen foran.

 • Bruk speilene dine. Kjør gjerne med regelen om at «du har ansvar for sykkelen bak deg». Dersom sykkelen bak deg sakker akterut, er det ditt ansvar å holde igjen og lage en luke til den foran deg slik at denne også har en sjanse til å se at noen henger etter.

 • Pass på at motorsyklisten bak deg ser hvor kolonnen kjører hver gang dere kommer til et kryss.

 • Det er en uting å kjøre forbi de andre i kolonnen med mindre det er noe spesielt. Det hender kolonnen kommer til en spesielt svingete og morsom veistrekning. Da kan det hende noen av de erfarne motorsyklistene som ligger bakerst vil ønske å kjøre forbi slik at de kan kjøre i et noe sportsligere tempo. Slipp de frem, og fortsett i ditt eget tempo. Dersom du er uerfaren, ikke prøv å henge på, men vær enige om at de erfarne venter et stykke lengre frem.

Kjør vakkert!